Usluge

 • Međunarodni transport  U interesu naših klijenata usluge međunarodnog transporta svrstavamo u dve grupe, od kojih naši korisnici usluga imaju mogućnost izbora najekonomičnijeg rešenja.

  Kompletni utovar (FTL)

  Zbirni utovar (LTL)


 • Organizacija transporta  Višegodišnje iskustvo našeg preduzeća u domaćem i međunarodnom pružanju usluga omogućava dostavu roba naših korisnika na sve delove Evrope.

  Zahvaljujući dobroj reputaciji, širokom krugu poslovnih kontakata, sigurnim i poverljivim podugovaračima pružamo optimalna rešenja našim poveriocima širom Evrope.

 • Transport opasnih materija (ADR)  Naš vozni park odnosno svaki vozač osposobljen je za ovu vrstu transporta i raspolažemo sa odgovarajućim dozvolama za transport opasnih materija.

  Pridržavajući se odgovarajućim propisima sa sigurnošću transportujemo klijentima robu koja zahteva posebnu pažnju kod vršenja usluga transporta.
 • Domaći saobraćaj  Kompletan transport tereta na području cele Srbije.