Vozni parkVozni park sačinjavaju vučna poluprikolična i tandem vozila i sva odgovaraju EURO 5-6 ekološkim standardima i omogućavaju prevoz ADR. proizvoda.
S ciljem da se obezbedi kontiuirano praćenje tovara naših partnera, sva naša vozila su opremljena GPS sistemom za praćenje.


Podaci o vozilima:Vučna poluprikolična vozila – standard

- nosivost 24 t,
- dužina 13,60 m,
- unutrašnja visina 2,8-2,9 m,
- tovarni prostor 80-90 m3
Vučna poluprikolica mega

- nosivost 24 t,
- dužina 13,60 m,
- unutrašnja visina 3 m,
- tovarni prostor 100 m3
Tandem vozila

- nosivost 24 t,
- dužina 15,40 m,
- unutrašnja visina 3 m,
- tovarni prostor 120 m3